Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 2 3 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sebastian Ligenza wstrzymał się
2 Magdalena Demkowska za
3 Mariusz Faerber za
4 Wioletta Gawęcka za
5 Waldemar Kaproń przeciw
6 Urszula Kwiecień za
7 Natalia Pustelnik za
8 Grzegorz Ryfa wstrzymał się
9 Krystian Sominka za
10 Lidia Sudnik za
11 Patryk Szczęsny wstrzymał się
12 Jan Szymczyk przeciw
13 Ryszard Wojciechowski za
14 Jadwiga Kasprzak za
15 Eufemia Kaczmarska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 4 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sebastian Ligenza za
2 Magdalena Demkowska za
3 Mariusz Faerber za
4 Wioletta Gawęcka przeciw
5 Waldemar Kaproń przeciw
6 Urszula Kwiecień za
7 Natalia Pustelnik wstrzymał się
8 Grzegorz Ryfa za
9 Krystian Sominka za
10 Lidia Sudnik wstrzymał się
11 Patryk Szczęsny za
12 Jan Szymczyk przeciw
13 Ryszard Wojciechowski przeciw
14 Jadwiga Kasprzak za
15 Eufemia Kaczmarska nieobecny